Labyrinth

Det symboliserer det ubevisste, feil og løsrivelse fra virkeligheten. Eller det gjenspeiler problemer og vanskeligheter av alle slag, bortsett fra hvis vi kommer ut av labyrinten, i så fall indikerer det at vi vil finne en uventet løsning som vil tillate oss å komme ut av en fortumlet affære. Det indikerer også evnen til å reagere på det absurde.