Galleri

Galleri er et tegn på hindringer og vanskeligheter. Hver ramme sett i drømmen representerer et problem.