Skilt

En drøm om et tegn indikerer at du vil bli informert om forhold eller fakta du vil få konsekvenser fra uten å kunne gripe inn.