Fleur-de-lis

Rene følelser overfor deg. Ærlighet i affektive forhold og vennskap.