Gjedde (fisk)

Du bør ta forholdsregler i forvaltningen av interessene dine, ellers vil folk dra nytte av deg.