Nets

Å slite innenfor et nettverk betyr at vi føler oss fanget og hjelpeløse i en vanskelig situasjon av et emosjonelt bånd eller en skikkelse eller vane som vi ønsker å frigjøre oss fra. Hvis vi ikke kommer ut av det, indikerer det at vi har gitt opp. Hvis vi fisker prøver vi å beholde minner og følelser. Fiskenett kan også indikere ønsket om å fordype oss selv for å oppdage vårt innerste vesen og søke å forbedre det. Hvis vi bryter nettet og lar alt vi har fanget opp, avslører det frykten for å miste det vi hadde oppnådd. Å drømme at vi reparerer nettet, er det et symbol på suget etter å forhindre eller avhjelpe en feil, uaktsomhet eller feil oppførsel som kan være en fare for kontinuiteten i kjærlighet. Det er drømmer der vi prøver å jakte fugler med nettet, og dette er mystiske drømmer.