Mekanisme

Hvis mekanismen fungerer med et godt tempo, kunngjør den suksess og velstand. Hvis det stopper opp, blir det forsinkelser i planene og prosjektene våre. Hvis det fungerer dårlig, bryter eller mislykkes, eller hvis det oppstår en ulykke som forutsier svikt og komplikasjoner.