Meditasjon, refleksjon

Kunngjør en periode med usikkerhet og avhør.