Manet

Hindringer og skuffelser, og hvis det svir oss blir vi lurt.