Vakt

Drøm om en vakt betyr at du trenger hjelp av en, noen mennesker vil forfekter for deg. Drøm om en vakt på patrulje betyr at du bør legge inn orden i ting eller papirer. Drøm om å bli innsatt av en vakt betyr frykt og mistillit. Drøm om en vakt som tar en fange, skygger tillit og støtte i familien.