Mimosa

Det er et tre med en blomst som uttrykker tristhet og melankoli, men også trygghet og sikkerhet, selv om det er sikkerhet i neste liv.