Nonne

Indikerer en veldig diffus skyldfølelse basert på frykten rundt tap av uskyld og dens konsekvenser.