bilyder

Vi må bære tilbakeslag, løgn og dårlige intensjoner.