Musikk

Alltid et godt tegn. Et tegn på lykke og omtanke, og hvis det oppstår mennesker med åndelige ambisjoner, er det et tegn på fromhet og opphøyelse.