bølger

De symboliserer det passive aspektet ved tilværelsen, spesielt den emosjonelle siden av den. Å drømme at vi lar oss bli sluppet av bølgene tilsvarer passivt å la oss bli ført bort av livets omstendigheter. Bølgene opprørt av en storm symboliserer det ubevisste utbruddet. Hvis vi går på bølgene som om vi vandret på land, er det en utmerket drøm som sier at vi er i stand til å takle alle problemer og hindringer i motsetning til våre ønsker.