Stolthet

Du må mistro noen vennskap i miljøet ditt.