Paradis

Denne drømmen kommer med det implisitte ønsket om å oppnå overmenneskelige kvaliteter og paradisiske liv, men uten å gjøre noe på egen hånd. Bak denne drømmen ligger en tendens til inaktivitet, fantasi og svakhet ved karakteren.