Sukkert mandel

Glade omstendigheter hjemme. Glede og lykke.