Tap

Når følelsen i drømmen er av bekymring og tyngde for det som gikk tapt, betegner eksistensen av skyldfølelser knyttet til symbolikken i det som gikk tapt. Hvis vi hardnakket søker det vi har mistet, indikerer det ambisjon og grådighet. Hvis følelsen er av lettelse eller avvisning, avslører den ønsket eller behovet for å forkaste det vi har mistet. Å føle seg fortapt eller vandre er en måte å føle at noe har dødd i oss, nesten alltid angående det moralske eller åndelige livet.