Forfølgelse

Å følge en person indikerer at vi lider ulempene ved en feil beslutning. Å bli forfulgt advarer oss om å være mistillit til motstanderne våre.