Brodd

Hvis vi blir angrepet av insekter, gjenspeiler det at det er mennesker som vi ikke kan kontrollere til tross for at de anser dem som dårligere enn oss.