dikt

Tolkningen kan gjøres når vi ser på diktets ord og budskap.