Vannbrønn

Når vannbrønnen er godt konstruert, avdekket og full av vann, blir den et symbol på oppriktighet, ærlighet og lykke. Hvis brønnen er dårlig konstruert, forseglet eller vannet tørker opp, eller tauet går i stykker, eller bøtten er hulet og vannet ikke kan beholdes, er meningen helt i motsetning. Hvis vi i drømmen vår faller ut brønnen, er den en av de verste signalene, med mindre noen får oss ut av brønnen. Det symboliserer at vi er fordypet i det ubevisste dypet, ikke klarer å vende tilbake til det bevisste, noe som tilsvarer desperasjon, nevroser og galskap.