skjending

Tankeløse og ukontrollerte handlinger vil føre til uopprettelige katastrofer.