Klage

Portends fremtidige vanskeligheter som vil påvirke følelser og økonomi negativt.