Dugg

Det har en hellig karakter. Det blir sett på som en himmelsk velsignelse. Det er et av de beste tegn på hell og fruktbarhet.