Saltbøsse

Hvis saltshakeren faller av og saltet blir sølt, uttrykker det hvor karrig er vår indre verden.