splatter

Drømmene om splatter blir alltid tolket som en advarsel for oss om å være veldig forsiktige med de tingene vi gjør eller sier, fordi det er fare for å bli blandet sammen i en skandale.