Snitch

Mennesker uten skrupler, løgner, inkonstant av humør og følelser.