Jur

Hvis vi ser dem fulle av melk, indikerer det velstand, rikdom, overflod og fruktbarhet.