Vane

Advarer mot ubesluttsomhet, inkonstanse og tvil som handlingene og følelsene dine forårsaket.