Viper

Det kan symbolisere en kraftig indre drivkraft, som frykt for svik fra utlandet.