Printing

Du vil ha en periode med overdreven press. Rastløshet. Materiell skade. Husk at etter stormen kommer roen.