Adopsjon

Å drømme om å adoptere barn, unge eller voksne, antyder at drømmeren søker å innlevelse på et eller annet nivå med samfunnet, for å lykkes og kanskje bli rik, selvfølgelig på bekostning av godtroende, naive eller utenlandske mennesker. Drømmer om å adoptere et barn indikerer at drømmeren ønsker å sympatisere med andre fordi han føler seg ensom. Det å adoptere et barn representerer en endring i livet, og derfor kan det være en endring av hus eller by, eller kanskje sysselsetting eller virksomhet, eller for noe du har funnet store tilbakeslag i. Det kan også indikere at du ikke vil at noen av naboene dine skal flytte ut, fordi du frykter at nye og uvennlige eller uønskede naboer kommer inn i nabolaget. Å drømme at du er adoptert indikerer usikkerhet og at du trenger ekstern hjelp.