Lager

Å drømme at du ser et lager kan indikere en ulykke på grunn av å være uforsiktig. Å drømme at du går til en, betyr å finne bedre helse.