Ambulanse

Ambulanse representerer forsiktighet. Denne drømmen kan indikere muligheten for en voldelig død.