anekdote

Hvis drømmen i drømmen er den som forteller anekdoten, kan det tyde på rykter. Hvis drømmeren er den som hører historien, kan det indikere mulige kamper.