Studere

Å drømme at du studerer antyder at du ønsker å komme videre intellektuelt eller profesjonelt.