Eksil

Å drømme at du er i eksil symboliserer at du ikke klarer å løse dine problemer. Når en kvinne drømmer om at hun er blitt forvist, antyder det at hun må reise fremover, selv mot sin vilje, for å løse et problem som berører henne.