Utpressing

Å drømme at du utpresser en person, tyder på at du snart vil oppleve svikt og frustrasjoner på grunn av din tilknytning til andre individer, og det vil føre til tap. Denne drømmen er en advarsel om at en slik tilknytning er upraktisk. Å drømme at du blir utpresset antyder at du føler deg ukomfortabel med visse venner, kolleger eller naboer fordi du ikke stoler på dem.