Familie

Å drømme at du har en lykkelig familie antyder god helse, men hvis du drømmer om at et familiemedlem er syk, tyder det på helsemessige komplikasjoner, eller problemer i ditt sosiale liv og forretningsforhold.