brorskap

Å drømme at du opptrer broderlig med andre innebærer at du vil knytte interessene dine til andre for å utvide det sosiale partnerskapet ditt, og slik oppnå noe av felles interesse, for eksempel: i politiske forhold.