Angre

Å drømme at du angrer noens tap, sykdom eller ulykke, enten det er en slektning eller en venn, antyder at du står overfor den samme risikoen, det vil si at du er utsatt for lidelse av sykdommer, ulykker, tap. Å drømme om noen som angrer antyder at noe ubehagelig vil skje med drømmeren.