Kloster

Å drømme om et kloster eller tempelruiner indikerer at dine ønsker og planer risikerer å mislykkes, hovedsakelig på grunn av mangel på ærlighet, enten dine egne eller fra andre. Når en ung kvinne drømmer om at hun kommer inn i et tempel, og verre hvis det er i ruiner, indikerer det en sykdom og sykdommen kan være verre avhengig av hvor ødelagt templet er. Å drømme om et kloster eller et ensomt og dystert tempel tyder vanligvis på at en kjær snart skal dø.