Stum

Å drømme om å være stum indikerer at vanskeligheter og feil, som drømmeren har hatt eller vil ha i fremtiden, hovedsakelig skyldes drømmerens egen svakhet og selvbegrensninger, grunn til at det skulle være en egenanalyse.