Begynnelse

Drømmer om å begynne på noe, det spiller ingen rolle hva (sentimentale eller sosiale forhold, sysselsetting, familie, virksomhet) som vanligvis indikerer kommende suksess i hva som helst.