Ond

Å begå en forbrytelse indikerer uro i sinnet; samvittighetsnag. Drøm at noen begår ondt mot deg betyr ulykker og rivalisering blant slektninger.