Slipping

Å drømme at du glir til du faller på gulvet kan bety at du gjør feil som vil få deg til å føle deg frustrert og bryte romantiske forhold. Hvis du sklir og faller på et fjell, mellom steinblokker, er det et symbol på fremtidige tap.