Verksted

Å se et verksted der folk jobber, betyr vanligvis at dine egne ønsker ikke vil ta lang tid å gå i oppfyllelse. Tvert imot, hvis du drømmer om et tomt og øde verksted, er det en advarsel og det kaller deg å forbedre din egen oppførsel på jobb, og dermed unngå å bli sparken eller sanksjonert. Hvis du i drømmen jobber der selv, er dette et tegn på stabilitet og forbedring av dagens forhold.