Å ligge

Du blir løyet for eller du lyver, tegn på ubesvart kjærlighet eller hengivenhet.